Політика конфіденційності

Ця згода є юридично обов’язковою угодою.

Я, Реєструючись на Інтернет сайті  www.hinkalnya.com.ua  ТзОВ «Хмелі-Сунелі», надаю свою згоду, на обробку (а саме: збір, накопичення, систематизацію, збереження, уточнення, використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення) моїх персональних даних Володільцю бази ТзОВ «Хмелі-Сунелі», та доручаю Володільцю в разі необхідності повністю або частково опублікувати мої дані, відповідно до умов використання Інтернет порталу Володільця.

Надаючи дану згоду, я підтверджую, що беру на себе відповідальність за точність та достовірність моїх персональних даних, вказаних при реєстрації, а також зобов’язуюсь дотримуватись та виконувати законодавство України в сфері захисту персональних даних.

ТзОВ «Хмелі-Сунелі» має право надавати доступ та передавати мої персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень, не змінюючи при цьому мети їх обробки.

Я підтверджую, що ознайомлений та згоден з тим, що:

Мета обробки

Метою обробки персональних даних є ідентифікація суб’єкта персональних даних, ______________________________

Обробка персональних даних

Інформація в базі даних ТзОВ «Хмелі-Сунелі» обробляється у суворій відповідності до законодавства України щодо захисту персональних даних.

Строк обробки персональних даних

Персональні дані будуть оброблятись тільки на час їх використання для виконання вказаної мети, та можуть бути знеособлені або знищені у випадках, передбачених законодавством України.

Права суб’єкта персональних даних

Мої права як суб’єкта персональних даних зазначені в статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».

Зміст моїх прав як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» мені відомий та зрозумілий.